Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi

Thánh Ca: Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi

Tựa đề: Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi
Lời: C. M. Pennington
Nhạc: Charles M. Pennington
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 664

 

Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi

1. Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia!
Jêsus mua chuộc chính tôi
Sống trong ô tội hồn bị giam giữa
Huyết Ngài cứu tôi tự do rồi.

Điệp Khúc:
Jêsus đã cứu, tôi tự do mãi
Tuy Sa-tan giam giữ tôi
Jêsus mua tôi bởi huyết hồng kia
Đáng thờ kính danh Ngài muôn đời.

2. Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia!
Chính Jêsus Ngài giúp tôi
Cứu tôi ra từ bùn lầy tăm tối
Để đời sống tôi tự do rồi.

3. Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia!
Jêsus đang gìn giữ tôi
Dẫu cho muôn tội tình đang vây hãm
Huyết Ngài đã bảo bọc tôi rồi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

664


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top