Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Khúc Hát Trong Tâm

Thánh Ca: Khúc Hát Trong Tâm

Tựa đề: Khúc Hát Trong Tâm
Nguyên tác: This Is The Time I Must Sing
Lời: Gloria & William Gaither
Nhạc: William Gaither
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 659

This Is The Time I Must Sing

1. I have tasted of freedom, I can go where He’s leading
For shackles can hold me no more;
I have learned of life’s essence, for I stand in His presence,
And sing with my heart: “He is Lord.”

2. There are days filled with sorrow and plans for tomorrow,
But this is the time I must sing.
And I know there’s a reason why in His own season
God gives me a song I can sing.

3. Keep silent ye mountains, ye fields and ye fountains,
For this is the time I must sing.
It’s the time to sing praises to the Rock of the Ages,
For this is the time I must sing.

4. If I’ve seen and I’ve done and I’ve gained and I’ve won
All the good things that life ever brings.
Still I’ve tasted enough of life’s miracle stuff,
That forever I just have to sing.

5. If the rocks would cry out, should His praises die out,
Then the stones must keep silent as long
As long as I’ve breath for the singing,
His praise will keep ringing and I will keep singing my song.

6. Keep silent ye mountains, ye fields and ye fountains,
For this is the time I must sing.
It’s the time to sing praises to the Rock of the Ages,
For this is the time I must sing.

7. Keep silent ye mountains, ye fields and ye fountains,
For this is the time I must sing.
It’s the time to sing praises to the Rock of the Ages,
For this is the time I must sing.
This is the time, this is the time,
This is the time I must sing; I must sing!

Khúc Hát Trong Tâm

1. Lòng tôi biết rõ Chúa cứu tôi, và thấy rõ Chúa dắt tôi,
Ngài giúp-đỡ các bước tôi trong đời …
Từ khi có Chúa rất mến-thương, lòng gắn-bó với Chúa luôn,
Mừng hiến Chúa tiếng hát trong tâm-hồn …

2. Rồi khi bão-tố với gió mưa, làm vỡ nát những giấc mơ,
Lòng vẫn thấy tiếng hát không phai-mờ …
Vì tôi biết rõ những lý-do dù sóng gió Chúa vẫn cho
Đời sống có khúc hát trong tâm-hồn …

3. Hỡi gió núi, hỡi sóng sông, dòng suối biếc nước láng-lai,
Lặng im nghe tiếng hát tôi dâng Ngài …
Lòng tôi vui cất tiếng hát ca-ngợi Vầng Đá Sống suốt tháng năm,
Nguyện giữ mãi khúc hát trong tâm-hồn …

4. Đời tôi nếu có chiến-thắng, sang giàu với những cố-gắng
Đem lại mức sống thoải-mái nơi dương-trần,
Thì tôi cũng vẫn thấy rõ, khi đời sống có Cứu-Chúa
Không gì vui hơn … khúc hát trong tâm-hồn …

5. Và như nếu đá biết nói, ca-tụng Chúa giữa thế-giới,
Tôi cùng tiếp-nối cất tiếng hát vang trời …
Còn đây bao lâu, tôi vui ca-ngợi Chúa đến phút cuối
Xin nguyện hát mãi khúc hát trong tâm-hồn …

6. Hỡi gió núi, hỡi sóng sông, dòng suối biếc nước láng-lai,
Lặng im nghe tiếng hát tôi dâng Ngài …
Lòng tôi vui cất tiếng hát ca-ngợi Vầng Đá Sống suốt tháng năm,
Nguyện giữ mãi khúc hát trong tâm-hồn …

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

659


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top