Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Cuộc Sống Mới

Thánh Ca: Cuộc Sống Mới

Tựa đề: Cuộc Sống Mới
Nhạc và lời: John W. Peterson
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 657

Cuộc Sống Mới

1. Sống vui tự do, đời sống mới Ngài ban
Thật hiển vinh thay, thật rất vui thay
Ơn phước trong đời chưa khi thấy
Vượt hết bao tội ô, thù ghét hay gièm chê
Nhờ Chúa không còn chi vương vấn
Trong tôi như bình minh luôn sáng tươi huy hoàng.

2. Chúa ban bình an, hạnh phước dư dật luôn
Đời sống trong Ngài thật rất thỏa thay
Ơn phước tuôn tràn trong tâm mới
Vì Chúa trong lòng tôi, làm mới tâm hồn tôi
Mọi đớn đau buồn lo không vấn vương
Tôi như tình yêu luôn thắm tươi thơm nồng.

3. Chúa ban tình yêu là lúc tôi nhận tin
Jêsus thay tôi cam chết khi xưa
Đem huyết tha tội ban tâm mới
Là lúc tôi cầu xin, Ngài đến trong lòng tôi
Làm Chúa trong đời tôi, luôn thấy vui tươi
Như tình yêu Jêsus ban cho tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

657


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top