Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Dòng Huyết Đào

Thánh Ca: Dòng Huyết Đào

Tựa đề: Dòng Huyết Đào
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 640

Dòng Huyết Đào

1. Jêsus Chúa ta ngày xưa mang khổ hình,
Chết cho thế nhân còn sống trong tội tình.
Mau vui tiếp nghinh nào ai đang lo lắng.

Điệp Khúc:

Chúa sẽ giữ gìn, Ngài luôn luôn che chở.
Nhìn xem nơi dòng huyết đổ ra cứu muôn dân;
Nhìn xem huyết hồng kia,
Ta sẽ được Chúa thứ tha mọi tội ô.

2. Jêsus thứ tha, Ngài khoan dung thứ tha,
Ðúng như hứa ngôn Ngài Chúa tha cho rồi.
Tai ta lắng nghe kìa Jêsus đang phán.

3. Jêsus Chúa chân thật yêu thương dẫy đầy,
Jêsus Chúa nhân từ có bao năng quyền.
Ai tin đến danh Ngài được bình an đấy.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

640

Ban Thiếu Nhi Điểm Nhóm Xuân Hòa


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top