Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hãy Theo Jêsus

Thánh Ca: Hãy Theo Jêsus


Tựa đề: Hãy Theo Jêsus
Nguyên tác:
Tựa đề: Hãy Theo Jêsus
Lời: Cyrus S. Nusbaum
Nhạc: Cyrus S. Nusbaum
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 638

Hãy Theo Jêsus
1. Nào anh em ai vui dâng thân, tâm linh cho Vua Jêsus?
Nào ai vui theo Jêsus Đấng chăn chiên bao phủ?
Nào ai mong Jêsus mang thay bao nhiêu tội tình ô uế?
Hãy bằng lòng bước theo Jêsus.
Điệp Khúc:
Huyết Chúa làm mất hết tội của chính tôi đây
Huyết Chúa hòa với bao tình thương tôi mỗi ngày
Quyền Jêsus thay tâm linh từ rày thỏa bấy
Và dìu đời tôi đưa tôi bước theo chân Ngài.
2. Kìa Jêsus hy sinh thân quý, huyết báu chuộc tội ta đây
Lòng ta xưa kia vốn chất chứa tội tình biết mấy
Nào ai mong Jêsus yêu thương buông tha mọi tội xưa cũ?
Hãy bằng lòng bước theo Jêsus.
3. Nào ai mơ tương lai nơi thiên cung kia một ngày tươi sáng?
Nào ai đang trông mong không vướng vào đường xưa cũ?
Thì ta nên giao cho Jêsus thân ta hầu Ngài cai quản
Rồi cùng Ngài bước đi vững an.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

638


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top