Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lời Chúa.

Thánh Ca: Lời Chúa.

Tựa đề: Lời Chúa.
Nguyên tác: Thy Word
Lời: Amy Grant, Michael W. Smith
Nhạc: Amy Grant, Michael W. Smith
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 621

 

Thy Word

1. When I feel afraid, think I’ve lost my way,
still You’re there right beside me,
And nothing will I fear as long as You are near.
Please be near me to the end.

Refrain

Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path

2. I will not forget Your love for me,
and yet my heart forever is wandering,
Jesus be my guide and hold me to Your side,
and I will love You to the end.

Lời Chúa

1. Nhiều lần lòng kinh hãi, xem dường như mất lối
Ngài vẫn đi bên cạnh con hằng ngày
Con sẽ không nao núng
Chúa luôn gần con mỗi bước
Nguyền xin đi gần con mãi mãi

Điệp Khúc:
Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước
Chiếu vào lối đi cho con
Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước
Chiếu vào lối đi cho con

2.Lòng hằng còn ghi nhớ
Chúa thương dìu con mỗi bước
Dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường
Jêsus xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc
Nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

621


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top