Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Xin Cha Ban Thêm Dầu

Thánh Ca: Xin Cha Ban Thêm Dầu

Tựa đề: Xin Cha Ban Thêm Dầu
Nguyên tác: Give Me Oil in My Lamp
Lời: Gary Marby
Nhạc: James Boersma
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 617

Give Me Oil in My Lamp

1. Give me oil in my lamp, keep me burning.
Give me oil in my lamp, I pray.
Give me oil in my lamp, keep me burning.
Keep me burning till the break of day.

Refrain:
Sing hosanna, sing hosanna,
sing hosanna to the King of kings!
Sing hosanna, sing hosanna,
sing hosanna to the King!

2. Give me love in my heart, keep me sharing.
Give me love in my heart, I pray.
Give me love in my heart, keep me sharing.
Keep me sharing till the break of day.

3. Give me joy in my heart, keep me singing.
Give me joy in my heart, I pray.
Give me joy in my heart, keep me singing.
Keep me singing till the break of day. (Refrain)

4. Give me faith in my heart, keep me praying.
Give me faith in my heart, I pray.
Give me faith in my heart, keep me praying.
Keep me praying till the break of day.

Xin Cha Ban Thêm Dầu

1. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con
Xin Cha ban tâm linh bùng cháy luôn
Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con
Nguyện Cha ban lửa Thánh Linh muôn muôn đời

Điệp Khúc:
Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na!
Vua muôn đời Chúa tôi!
Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na!
Vua muôn đời!

2. Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay
Với ước muốn con dâng lời khẩn xin
Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay
Nguyện đưa thân hữu đến ăn năn tin Ngài

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

617


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top