Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Thánh Ca: Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Tựa đề: Nhiều Khi Tôi Nhớ Về
Nguyên tác: When I Remember
Nhạc và lời: John W. Peterson
Lời Việt: Vĩnh Phúc

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 589

When I Remember

1. When I remember
the cross that He bore,
When I remember
the thorns that He wore,
His blood that stained the sands
From nails that pierced His hands,
The mocking, jeering bands
That stood before;
When I remember
His deep agony,
All that He suffered
my Savior to be,
My heart cries out,
“O Christ divine I’m Thine forever!”
When I remember
what He did for me.

2. When I remember
His promise that day,
When He to Heaven
was going away
He said He’d come again,
But did n’t say just when,
He bid us work till then
And watch and pray;
When I remember
the summons I’ll hear,
The blazing glory when
He shall appear,
I long to faithful be
and ready for His coming
When I remember
that it may be near!

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về –

1. Nhiều khi tôi nhớ về
Thánh giá Jesus mang,
Đường Gô-tha não nề,
Chúa vẫn không lời than.
Trên đầu đầy gai đâm,
Với bao sỉ nhục thương tâm,
Giữa quân thù nghịch hung hăng,
Ngài không lên án.
Nhiều khi tôi nhớ về,
Những đớn đau Ngài mang,
Đồi Gô-tha huyết tràn,
Để cứu tôi bình an.
Ôi! Jesus ơi!
Tôi xin thuộc Ngài từ nay đến suốt đời,
Lòng mừng vui nhớ tới,
Ơn Chúa yêu thương người.

2. Nhiều khi tôi nhớ về
Những tháng năm đời tôi,
Thuật làm sao hết lời,
Phước Chúa ban người ơi!
Nhớ khi hoạn nạn chơi vơi,
Hiểm nguy dồn dập không thôi,
Chúa luôn hiện diện bên tôi,
Dẹp tan mây tối.
Nhiều khi tôi nhớ về,
Những vết thương lòng tôi,
Ngờ như cơn gió bụi,
Đến xóa đi niềm vui.
Nhưng Jesus ơi! Bao phen lòng sầu,
Ngài đưa tay chữa lành,
Nghẹn ngào tôi nhớ đến,
Ơn Chúa ban cho mình.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

589


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top