Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Này Anh Thấy Không

Thánh Ca: Này Anh Thấy Không

 

Tựa đề: Này Anh Thấy Không
Nhạc và lời: Lê Phước Thiện
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 588

Này Anh Thấy Không

1. Này anh thấy không? Nơi tòa Phi lát
Giê-xu đứng yên dẫu quân thù kêu
Họ mưu với nhau xin nài quan án
Đừng tha Giê-xu, đóng đinh Ngài đi.
Kìa anh thấy không? Kìa anh thấy không?
Anh thấy họ tát má Giê-xu kìa!
Họ cho mão gai bảo Vua đội đi
Anh anh anh ơi! Kìa anh thấy không nào?
Chúa vác thánh giá bước lên đồi kia kìa
Nơi đó quân thù đóng đinh Giê-xu!
Chúa mang hình thay cho tôi với anh
Anh anh anh ơi! Kìa thân Chúa trên đồi
Huyết Chúa thấm ướt đồi Gô-gô-tha
Xin Cha Ngài tha thứ cho con, con được ơn cứu
Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây!

2. Này anh có hay nơi đồi Gô-tha
Họ treo Giê-xu để bia là Vua
Họ cho lính canh như là tên cướp
Ngài không tiếng than khẩn xin cùng Cha
Này Cha Thánh ôi! Cầu xin Chúa Cha
Tha thứ người đã giết con trên đồi!
Họ không biết chi hỡi Vua Thượng Thiên!
Anh kìa anh ơi! Giê-xu tắt hơi rồi!
Lính gác thánh giá giáo đâm vào hông Ngài
Ôi Chúa sao chịu đớn đau vô cùng
Bởi tôi Ngài mang đau thương thế kia
Anh anh anh ơi! Còn chi sánh thiên tình
Chúa muốn cứu vớt tội cho anh đó
Xin Cha Ngài tha thứ cho tôi, anh được ơn cứu
Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

588


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top