Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vì Ai

Thánh Ca: Vì Ai

Tựa đề: Vì Ai?
Nhạc và lời: J. M. Moore
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 584

Vì Ai?

1. Vua Jêsus sao thân bị treo trên thánh giá?
Khổ đau nhục nhã như tội nhân
Ngài là người thương yêu hằng cứu giúp bạn thân
Chúa trên thập giá xưa vì ai?

Điệp Khúc:
Bao nhiêu ô tội của tôi khiến Chúa mang hình
Trên Gô-gô-tha thân Ngài treo
Một mình Ngài mang thay tôi mọi hình phạt đau khổ
Chúa hy sinh chết thay thân này.

2. Vua Jêsus ơi, sao Ngài yêu thương nhân thế?
Chết thay vì chúng tôi tội nhân
Thân tôi đâu xứng đáng tình thương yêu vô giá
Chúa trên thập giá xưa vì ai?

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

584


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top