Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chuyện Gô-gô-tha

Thánh Ca: Chuyện Gô-gô-tha


Tựa đề: Chuyện Gô-gô-tha
Nguyên tác:
Tựa đề: Chuyện Gô-Gô-Tha
Lời: T. Dennis
Nhạc: T. Dennis
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 581

Chuyện Gô-Gô-Tha
1. Này anh hỡi có đọc chuyện Gô-gô-tha
Chỗ Chúa chết huyết hồng tuôn
Ngài dùng chính huyết báu
Từ nơi hông kia đặng thanh tẩy muôn tội tình.
Điệp Khúc:
Ngài chết tim tan nát bởi vì tội ta
Hông Chúa giao đâm suốt vì ta
Vì anh luôn cả tôi Ngài cam chết
Treo nơi thập hình bởi chúng ta.
2. Rồi anh hãy tiếp đọc nơi chỗ mão gai
Chúng đã để trên đầu đây
Rồi Ngài cất tiếng khẩn cầu xin Cha tha
“Họ không biết đang làm gì!”
3. Jêsus ngước lên trời cất tiếng nói rằng
“Tất cả đã xong!” vì anh
Jêsus Cứu Chúa hỡi
Nguyện ban cho con mọi đời sống của chính Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

581


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top