Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Chí Ái

Thánh Ca: Chúa Chí Ái


Tựa đề: Chúa Chí Ái
Nguyên tác:
Tựa đề: Chúa Chí Ái
Lời: Avis B. Christiansen, 1895
Nhạc: Harry Dixon Loes
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 579

Chúa Chí Ái
1. Ban mai đau thương này
Chúa bước lên đồi
Lê thân mang roi đòn đến Gô-gô-tha
Treo thân nơi thập hình mình đầy thương tích
Để cứu mỗi một người khỏi nơi khổ hình.
Điệp Khúc:
Cứu Chúa chí ái ôi!
Bởi cớ thế nhân này
Treo thân nơi thập hình để cứu rỗi chúng sinh
Ngài mang đau thương này vì tội nhân hư mất
Chúa chết cách khổ hình bởi tội lỗi này.
2. Cha ôi! Xin tha họ! Jêsus kêu cầu
Đang khi trên thập hình huyết tuôn chan hòa
Jêsus kêu xin vì tội nhân hư mất
Lúc đang đớn đau, thật chẳng ai sánh Ngài.
3. Jêsus tôi yêu Ngài! Hát tôn vinh Ngài
Đem thân mua tôi, là thiết hữu tôi rày
Bên kia con sông vàng còn đâu năm tháng
Ở trên lưỡi tôi lời hát khen chảy tràn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

579


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top