Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tình Yêu Thiên Thượng

Thánh Ca: Tình Yêu Thiên Thượng

Tựa đề: Tình Yêu Thiên Thượng
Lời: Nguyễn Lâm Hương
Nhạc: Charles F. Weigle
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 575

Tình Yêu Thiên Thượng

1. Jêsus từ ái xuống thế gian này
Ôi tình yêu Chúa lớn thay
Hy sinh chịu chết thay cho muôn người
Chúa chịu đau đớn sầu cay.

Điệp Khúc:
Nơi thiên đàng xuống thế gian
Hy sinh thân báu do ý Cha Ngài
Muôn tội này Chúa vui mang
Ơn sâu ấy không chi tày.

2. Nơi thập tự giá Jêsus chịu hình
Bao sự đau đớn Chúa ôi!
Ơn sâu rộng ấy xiết kể muôn nghìn
Chính Ngài vui chết vì tôi.

3. Nay con nguyện đến dâng thân linh này
Vui lòng nghe tiếng Chúa ban
Xin Cha truyền phán con vui vâng lời
Dẫu rằng đi khắp trần gian.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

575


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top