Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vinh Quang Rạng Ngời

Thánh Ca: Vinh Quang Rạng Ngời


Tựa đề: Vinh Quang Rạng Ngời
Nguyên tác: Majesty
Lời: Jack Hayford
Nhạc: Jack Hayford
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 548

Majesty
Majesty! Worship His Majesty,
Unto Jesus be all glory power and praise.
Majesty! Kingdom authority
Flow from His throne unto His own,
His anthem raise.
So exalt, lift up on high the name of Jesus,
Magnify! Come glorify Christ Jesus – the King.
Majesty! Worship His Majesty.
Jesus, who died, now glorified,
King of all kings.

Vinh Quang Rạng Ngời – Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Ôi rạng ngời, Thiên nhan vinh quang đời đời,
Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi.
Ôi rạng ngời, Thiên vương uy danh ngàn đời,
Tiếng ca dậy vang, núi cao biển xanh khắp nơi trời cao.
Lời suy tôn từ miền trần gian dâng lên ngôi báu Ngài,
Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Jê-sus là Vua thánh!
Ôi rạng ngời, vinh danh Jê-sus ngàn đời, Các vua thờ tôn,
Đấng xưa đã chết, hiển vinh phục sinh.
Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus,
Ngợi khen Cứu Chúa, mọi vinh quang đem dâng về Vua ta.
Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus,
Tiếng ca rộn vang, khắp nơi trần gian, chúc Vua Toàn Năng.
Thần Nhân xưa vì lòng yêu thương, mang tội nhân thế rồi,
Cùng suy tôn, ngợi khen Jê-sus Vua Vinh Diệu vô đối.
Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus;
Chúa xưa liều thân nay đang làm Vua,
Vua trên mọi vua!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

548


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top