Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngài Là Vua

Thánh Ca: Ngài Là Vua

Tựa đề: Ngài Là Vua
Nguyên tác: He is Lord
Nhạc và lời: Khuyết Danh
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 535

He is Lord

He is Lord!
He is Lord!
He is risen from the dead and He is Lord.
Ev’ry knee shall bow,
Ev’ry tongue confess
That Jesus Christ is Lord.

Ngài Là Vua

1. Ngài là Vua,
Chúa muôn loài,
Ngài đã đến thế giới cứu vớt những ai lầm than;
Ngài đã chết cứu người,
Ngài đã sống khải hoàn,
Hãy ca ngợi Chúa muôn loài.

2. Ngài là Vua,
Chúa muôn loài
Ngài đã sống đắc thắng cõi chết, Chúa rất quyền oai
Mọi đầu gối sẽ quỳ,
Mọi môi lưỡi xưng nhận:
Chính Giê-xu – Cứu Chúa ta.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

535


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top