Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jêsus Cứu Chúa

Thánh Ca: Jêsus Cứu Chúa

Tựa đề: Jêsus Cứu Chúa
Nhạc: Dora Nauman & David Mrken
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 532

Jêsus Cứu Chúa

Ai bằng Jêsus Christ là Vua đời đời
Cứu Chúa của muôn muôn người
Ai bằng Jêsus Christ là Vua đời đời
Ngài là Cứu Chúa chúng ta
Ai bằng Jêsus Christ là Vua đời đời
Chúa cứu giúp ta suốt đời
Từ nay đến chiến thắng hết những giao tranh với ma quỷ nơi dương trần
Chúa đưa đường suốt đời
Dầu trần gian đầy tăm tối
Khắp thế giới trong kinh hoàng
Hãy nương nhờ Jêsus, Đấng ban nguồn an bình
Ngài đem ta nương náu trong vầng đá của muôn đời
Dưới cánh nhân từ Jêsus, an ninh vẹn toàn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

532


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top