Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hô-sa-na

Thánh Ca: Hô-sa-na

Tựa đề: Hô-sa-na
Nguyên tác: Hosanna
Nhạc và lời: Carl Tuttle
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 528

Hosanna

1. Hosanna! Hosanna!
Hosanna in the highest!
Hosanna! Hosanna!
Hosanna in the highest!
Lord, we lift up Your name,
With hearts full of praise;
Be exalted, Oh Lord my God!
Hosanna in the highest!

2. Glory! Glory!
Glory to the King of kings!
Glory! Glory!
Glory to the King of kings!
Lord! We lift up Your name,
With hearts full of praise;
Be exalted, Oh Lord my God!
Hosanna in the highest!

Hô-sa-na

1. Hô-sa-na! Hô-sa-na!
Hô-sa-na trên từng trời rất cao!
Hô-sa-na! Hô-sa-na!
Hô-sa-na trên tầng trời rất cao,
Hát lớn chúc tôn danh Chúa,
Với trái tim ngợi ca.
Chúa sáng chói trong rạng rỡ vô ngần,
Hô-sa-na trên trời cao vời.

2. Vinh diệu! Vinh diệu!
Hiển vinh qui về Vua chí cao.
Vinh diệu! Vinh diệu!
Hiển vinh qui về Vua chí cao,
Hát lớn chúc tôn danh Chúa,
Với trái tim ngợi ca.
Chúa sáng chói trong rạng rỡ vô ngần,
Hiển vinh cho vị Vua đời đời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

528


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top