Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Dâng Lời Tán Dương

Thánh Ca: Dâng Lời Tán Dương

Tựa đề: Dâng Lời Tán Dương
Nguyên tác: I Sing Praises
Nhạc và lời: Terry MacAlmon
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 521

I Sing Praises

1. I sing praises to Your name,
O Lord! Praises to Your name, O Lord!
For Your name is great
and greatly to be praised.
I sing praises to Your name, O Lord!
Praises to Your name, O Lord!
For Your name is great
and greatly to be praised.

2. I give glory to Your name, O Lord!
Glory to Your name, O Lord!
For Your name is great
and greatly to be praised.
I give glory to Your name, O Lord!
Glory to Your name, O Lord!
For Your name is great
and greatly to be praised.

Dâng Lời Tán Dương

1. Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca,
với bao nhiêu tâm tình thiết tha,
Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm
ngàn năm tôn quí.
Lòng con cúi dâng lên Cha lời tán dương,
với tất cả chân tình mến thương,
Vì danh Cha cao sang,
tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

2. Lòng con đến bên ngôi Cha đầy hiển vinh,
với yêu thương, hy vọng, đức tin,
Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm
ngàn năm tôn quí.
Lòng con hát ca suy tôn lòng ái nhân;
cám ơn danh cao vời đức ân,
Vì danh Cha cao sang,
tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

521


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top