Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Thánh Ca: Ngợi Ca Ơn Thương Xót

 

Tựa đề: Ngợi Ca Ơn Thương Xót
Nguyên tác: I Will Sing of the Mercies of the Lord
Nhạc và lời: J.H. Filmore
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 520

I Will Sing of the Mercies of the Lord

I will sing of the mercies of the Lord forever,
I will sing, I will sing.
I will sing of the mercies of the Lord forever,
I will sing of the mercies of the Lord.
With my mouth will I make known
Thy faithfulness, Thy faithfulness,
with my mouth I will make known
Thy faithfulness to all generations.
I will sing of the mercies of the Lord forever,
I will sing, I will sing.
I will sing of the mercies of the Lord forever,
I will sing of the mercies of the Lord.

Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót
cao vời của Chúa Trời. Hãy hát lên!
Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót
cao vời của Chúa Trời.
Hãy hát xướng ca khen ơn lành.
Cùng hòa ca nói cho muôn người;
Ngài đầy tình thương lẫn đức khoan nhơn;
Cùng hòa ca, nói cho muôn người;
ơn lành vô biên của Chúa ban đến muôn đời.
Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót
cao vời của Chúa Trời. Hãy hát lên!
Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót
cao vời của Chúa Trời.
Hãy hát xướng ca khen ơn lành.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

520


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top