Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Cha Cao Quí

Thánh Ca: Cha Cao Quí

Tựa đề: Cha Cao Quí
Nguyên tác: Our God Reigns
Nhạc và lời: Leonard E. Smith, Jr.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 518

Our God Reigns

How lovely on the mountains are the feet of Him,
Who bring good news, good news.
Announcing peace, proclaiming news of happiness,
Our God reigns!
Our God reigns!
Our God reigns!
Our God reigns!
Our God reigns!
Our God reigns!

Cha Cao Quí

1. Lạy Cha cao quí!
Sáng danh Chúa Cha trên ngôi cao sang,
Cung kính tôn thờ, Cha kính yêu.
Ngài ngự trên ngôi,
Thánh quang hiển vinh chiếu khắp dương gian,
Chúa oai quyền, rạng danh Cha.

Điệp Khúc:
Kính dâng Ngài, Chúa oai quyền,
Khắp nơi ca mừng dâng Chúa, Lời suy tôn.

2. Từng trời cao ngất,
Các tinh tú kia cúi xuống khiêm cung.
Dâng Chúa Thiên Đàng, câu chúc tôn.
Ngợi khen Vua Thánh,
Chúng con hát lên khúc hát tôn vinh,
Kính dâng Ngài lòng tin yêu.

3. Từ ngôi cao quí,
Chúa yêu chúng con đã đến nơi đây,
Mang lấy kiếp người, bao đớn đau.
Chuộc tội nhân gian,
Chúa mang hết trên thánh giá hi sinh,
Kính dâng Ngài, lòng tri ân.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

518


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top