Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Cùng Dâng Lời Ca

Thánh Ca: Cùng Dâng Lời Ca


Tựa đề: Cùng Dâng Lời Ca
Nguyên tác: Cùng Dâng Lời Ca
Lời:
Nhạc: John Darwall

Cùng Dâng Lời Ca

1. Dù muôn lời ca dậy đất
Tán dương suy tôn Vua Trời
Thuật sao được đức yêu thương và thánh ân cao sâu rộng
Từ trên ngôi thánh Ngài đành lòng vào trần gian hy sinh cứu muôn tội nhân.
2. Đường đi trần gian thật khó
Bước tôi vẫn không sai dời
Mặt luôn ngời sáng tâm an bình mắt ngước lên trông Ngài
Ngài chăn nuôi tôi tại miền đồng xanh gần nơi suối nước Chúa đưa đường tôi.
3. Cùng dâng lời ca ngợi Chúa Chí tôn, yêu thương, công bình
Là Vua và Chúa của nhân loại hát lên ca ngợi Ngài
Bầy chiên của Chúa cùng quỳ dâng lên hồn thân linh ca khúc Vua Trời Cao.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

514


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top