Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Bài Ca Vĩnh Cửu

Thánh Ca: Bài Ca Vĩnh Cửu


Tựa đề: Bài Ca Vĩnh Cửu
Nguyên tác:
Tựa đề: Bài Ca Vĩnh Cửu
Lời: William H. Draper
Nhạc: Ralph Williams
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 511

Bài Ca Vĩnh Cửu
1. Nguyền cùng dâng lên Ngài bài thần ca
Tụng ngợi danh Đấng tạo lập thế giới
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Khá hát vang lên trên toàn trần gian
Chúc tán Vua oai quyền đầy vinh hiển.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
2. Nguyền tụng mỹ Chúa đời đời quang vinh
Trị vì nhân thế lòng đầy nhân ái
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ái đức yêu thương Ngài còn muôn thu
Dẫu khắp nhân gian thảy đều tiêu tan.
3. Ngài từng trông thấy mọi người trầm luân
Đầy lòng thương xót định giờ giải phóng
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Chính Đấng khi xưa tạo dựng nhân thế
Đoái đến đau thương mọi người trần gian.
4. Rời trời quang vinh hạ sinh cứu thế
Chuộc người ra khỏi sầu than tăm tối
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Khá hát lên vang mọi người trần gian
Chúc tán Vua vinh diệu đầy tình yêu.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

511


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top