Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tình Thương Của Đức Chúa Trời

Thánh Ca: Tình Thương Của Đức Chúa Trời

Tựa đề: Tình Thương Của Đức Chúa Trời
Nguyên tác: The Love of God
Nhạc và lời: Frederick M. Lehman
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 510

The Love of God

1. The love of God is greater far
Than tongue or pen can ever tell;
It goes beyond the highest star,
And reaches to the lowest hell;
The guilty pair, bowed down with care,
God gave His Son to win;
His erring child He reconciled,
And pardoned from his sin.

Refrain:

Oh, love of God, how rich and pure!
How measureless and strong!
It shall forevermore endure—
The saints’ and angels’ song.

2. When hoary time shall pass away,
And earthly thrones and kingdoms fall,
When men who here refuse to pray,
On rocks and hills and mountains call,
God’s love so sure, shall still endure,
All measureless and strong;
Redeeming grace to Adam’s race—
The saints’ and angels’ song.

3. Could we with ink the ocean fill,
And were the skies of parchment made,
Were every stalk on earth a quill,
And every man a scribe by trade;
To write the love of God above
Would drain the ocean dry;
Nor could the scroll contain the whole,
Though stretched from sky to sky.

Tình Thương Của Đức Chúa Trời

1. Này tình thương yêu của Đức Chúa Trời
Không văn tả được không lưỡi nào phô
Vượt mọi ngôi sao, cao ngất thiên đàng
Sâu hơn hỏa ngục thăm thẳm vô cùng
Chính Chúa phó Con, gánh vác hết tội
Sanh trong tổ phụ thuở xưa
Chúa muốn thứ tha dấu tích ác phạm
Đem con trở lại giải hòa.

Điệp Khúc:

Bác ái của Chúa lớn, cao, sâu, rộng.
Tinh anh phú cường biết bao!
Kiếp kiếp các thánh với cả thiên thần
Tôn vinh chúc tụng chẳng ngừng

2. Thời giờ qua đi, nhân thế chuyển dời
Ngôi vua suy bại, quốc vương diệt vong
Người đời kinh khiếp bởi Chúa giáng lâm
Xin non rơi chận, tránh cơn lửa hừng
Thánh Chúa xót thương, giáng xuống phước ân
Đem ơn phước chuộc kẻ tin
Chúa dẫn dắt ta đến nước sáng lạn
Thiên binh thánh đồ ca tụng.

3. Dầu mực tràn lan, như cả biển sâu
Thay da cừu mềm lấy khoảng trời xanh
Dùng mọi thân cây chế viết ghi hoài
Nhân gian thảy làm sỉ phu tinh đời
Cốt chép tính danh bác ái Chúa Trời
Biển kia ráo mực biết đâu
Giấy bút viết sao hết đức ái nhơn
Tuy giăng khắp mọi phương trời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

510


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top