Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối

Thánh Ca: Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối


Tựa đề: Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối
Nguyên tác: Oh, Could I Speak the Matchless Worth
Tựa đề: Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối
Lời: Samuel Medley, 1738-1799
Nhạc: W. A. Mozart, 1756-1791
Hòa âm: Low­ell Ma­son, 1836
Tài Liệu: Hymns: The Pub­lic Wor­ship and Pri­vate De­vo­tions of True Christ­ians, As­sist­ed in some Thoughts and Verse; Prin­ci­pal­ly Drawn from Se­lect Pass­ag­es of the Word of God, 1789 (en­larged edi­tion, 1794).
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 9
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Oh, Could I Speak the Matchless Worth
1. O could I speak the matchless worth,
O could I sound the glories forth which in my Savior shine!
I’d sing His glorious righteousness, and magnify the wondrous grace
Which made salvation mine, which made salvation mine.
2. I’d sing the precious blood He spilt,
My ransom from the dreadful guilt of sin, and wrath divine;
I’d sing His glorious righteousness, in which all perfect, heavenly dress
My soul shall ever shine, my soul shall ever shine.
3. I’d sing the characters He bears,
And all the forms of love He wears, exalted on His throne;
In loftiest songs of sweetest praise, I would to everlasting days
Make all His glories known, make all His glories known.
4. Soon, the delightful day will come
When my dear Lord will bring me home, and I shall see His face;
Then with my Savior, Brother, Friend, a blessed eternity I’ll spend,
Triumphant in His grace, triumphant in His grace.
Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối
1. Ước chi tôi thuật chuyện tuyệt đối ra
Ồ lạ, sự vinh quang kia vô giá
Bởi Chúa Jêsus soi lòa!
Đàn cầm thánh quốc tôi ước gảy lên
Hòa điệu với tiếng ca Gáp-ri-ên
Vang rền điệu nhạc thượng thiên
Thiên cung ca khúc vang rền.
2. Ước hát luôn luôn về dòng huyết rơi
Về sự chuộc tôi ơn cao khôn với
Thoát gánh ác, nguôi giận trời
Nguyện tụng đức mỹ công nghĩa hiển vinh
Hồn tôi bởi đó được áo trắng tinh
Đời đời rạng lòa đẹp xinh
Dung quang soi tỏa muôn hình.
3. Ước hát luôn luôn về mọi đức tánh
Và lòng yêu thuơng Jêsus Chúa thánh
Ấy Đấng chí tôn thiên thành
Lời ca thánh thót tôi sẽ hát tâu
Đời đời tán chúc ơn Chúa thẳm sâu
Để mọi người đều cùng nhau
Nghe danh vinh hiển nhiệm mầu.
4. Chẳng bao lâu Jêsus Christ tái lai
Ngài đem tôi lên thiên quốc phước thái
Thỏa bấy ngắm dung nhan Ngài
Ngài là Cứu Chúa tôi, Đấng chí thân
Đời đời với Chúa tôi rất hỉ hân
Thắng trận thật nhờ hồng ân
Vui thay tôi thắng muôn phần.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

9


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top