Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Dâng Mình Hầu Việc Chúa

Thánh Ca: Dâng Mình Hầu Việc Chúa


Tựa đề: Dâng Mình Hầu Việc Chúa
Nguyên tác:
Tựa đề: Dâng Mình Hầu Việc Chúa
Lời: Nguyệt Thu
Nhạc: John R. Sweeney, 1880
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 896
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Dâng Mình Hầu Việc Chúa
1. Tâm con vui mừng khi nghe Chúa kêu
Cánh đồng lúa chín đang chờ trông
Càng giục lòng con mau bước lên đường
Suốt đời theo dấu chân Jêsus
Xin theo gương Chúa, Đấng chăn chiên hiền
Luôn biết yêu thương, biết khiêm nhường
Cho con ân tứ Thánh Linh tuôn tràn
Mang nguồn ánh sáng Chúa vô trần gian.
Điệp Khúc:
Xin dâng cuộc đời lên cho Jêsus
Chúa gọi con quyết vâng phục ngay
Này là đặc ân cao quý trong đời
Quyết hầu việc Chúa cách trung thành.
2. Bao nhiêu linh hồn chưa biết đến Chúa
Khiến lòng ray rứt không bình an
Giờ này lòng con xin hiến dâng Ngài
Quyết vì danh Chúa rao Tin Lành
Mang thập tự giá bước theo Jêsus
Luôn biết hy sinh, biết thứ tha
Vui vâng theo Chúa sai đi nơi nào
Cho dù bất cứ ở đâu cần con.
3. Ra đi chăn bầy vâng theo ý Cha
Hết lòng trung tín không từ nan
Nguyện được Ngài ban ơn phước dư dật
Dắt nhiều chiên mới đem vô ràn
Không ham danh tiếng hay mong sang giàu
Vinh quý thế gian sẽ qua đi
Cho con hăng hái mau đi rao truyền
Đem lời Chúa đến với bao tội nhân.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

896


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top