Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hỡi Si-ôn, Vùng Lên

Thánh Ca: Hỡi Si-ôn, Vùng Lên


Tựa đề: Hỡi Si-ôn, Vùng Lên
Nguyên tác:
Tựa đề: Hỡi Si-ôn, Vùng Lên!
Lời: B. McKinney
Nhạc: Baylus McKinney
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 875
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Hỡi Si-ôn, Vùng Lên!
Vùng lên ! Vùng lên! Vùng lên!
Khá đứng vững vàng ở Si-ôn
Mặc ngay hôm nay bao áo hiển vinh
Mặc ngay hôm nay bao áo tươi sáng
Ô! Giê-ru-sa-lem
Ố! Xinh đẹp thay khắp trên núi thánh đây
Ô! Xinh đẹp thay tại trên núi thánh nay
Bàn chân người đẹp thay, báo cáo tin vui bấy
Báo rao tin vui mừng
Nào hát lên, khá vui mừng
Nào hát lên mừng vui
Hát lên, hát lên, kíp đi vào mừng vui
Nào vui ca lên đi khắp bốn phương miền Giê-ru-sa-lem
Nào vui ca lên đi ca lên khắp nơi Giê-ru-sa-lem
Giê-hô-va ban ơn và an ủi dân sự Ngài nay
Vì Chúa Giê-hô-va trút phước xuống cho mọi dân Ngài
Giê-hô-va muôn đời vinh hiển
Giê-hô-va muôn đời vinh hiển
Bởi Chúa bác ái Chúa nhân từ thay
Cùng ai quyết tin nơi Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

875


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top