Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hãy Ca Hát Lên

Thánh Ca: Hãy Ca Hát Lên


Tựa đề: Hãy Ca Hát Lên
Nguyên tác: Hãy Ca Hát Lên!
Nhạc: Sam Hardy

Hãy Ca Hát Lên!

1. Ngợi danh Cứu Chúa Giê-xu Christ mua chuộc thân hồn tôi
Lòng an thái bấy có Chúa sống mãi trong tôi nay
Chính Giê-xu thay tâm linh hoàn toàn được trong trắng nay
Lòng vui ca hát mãi khen ngợi danh Ngài thôi.

Điệp Khúc:
Ô vui mừng thay hát hát lên
Chúc tán Giê-xu luôn mỗi phút
Tình yêu Giê-xu quí báu thay
Lòng vui ca hát mãi khen ngợi danh Ngài thôi.
2. Tội tôi Chúa đã thứ tha hết, tâm linh nay sạch trong
Nhờ ơn Cứu Chúa dắt dẫn mỗi bước tôi không nao
Chính hôm nay tôi dâng thân hồn phục sự danh Chúa luôn
Lòng vui ca hát mãi khen ngợi danh Ngài thôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

874


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top