Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Thánh Ca: Xin Phục Hưng Chúng Tôi


Tựa đề: Xin Phục Hưng Chúng Tôi
Nguyên tác:
Lời:
Nhạc:
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 833
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Xin Phục Hưng Chúng Tôi
1. Cầu Ngài phục hưng tâm linh tôi luôn,
Tràn đầy Thần Linh trên tôi như xưa.
Quỳ trước ngôi Cha tôi đang đợi chờ
Lời hứa nơi Cha luôn luôn thành toàn.
Điệp Khúc:
Lạy Chúa, xin hãy nghe tôi kêu xin,
Phục hưng tâm chúng tôi đang trông mong.
Hôm nay ân điển Cha đang thi hành khắp chốn,
Xin Thần Linh Chúa đến lòng tôi nay.
2. Cầu Ngài phục hưng tôi đang trông mong,
Từ trời Ngài ban tươi vui như xưa.
Cầu Chúa xóa bôi bao nhiêu tội tình
Và ở trong tâm linh tôi hằng ngày.
3. Cầu Ngài phục hưng, tâm linh tôi luôn,
Hầu mọi tội ô tôi quăng xa ngay.
Cầu Chúa ban cho tôi năng quyền Ngài
Và dẫn đưa tôi vô nơi lạc đài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

833


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top