Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: An Tâm Bên Chúa

Thánh Ca: An Tâm Bên Chúa


Tựa đề: An Tâm Bên Chúa
Nguyên tác: Be Still, My Soul
Lời: Katharona von Schlegel
Nhạc: Jean Sibelius
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Tài liệu:
Neue Samm­lung Geist­lich­er Lied­er, 1752 (Stille, meine Wille, dein Je­sus hilft sie­gen).
Hymns from the Land of Lu­ther, 1855.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 824
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Be Still, My Soul
1. Be still, my soul: the Lord is on thy side.
Bear patiently the cross of grief or pain.
Leave to thy God to order and provide;
In every change, He faithful will remain.
Be still, my soul: thy best, thy heavenly Friend
Through thorny ways leads to a joyful end.
2. Be still, my soul: thy God doth undertake
To guide the future, as He has the past.
Thy hope, thy confidence let nothing shake;
All now mysterious shall be bright at last.
Be still, my soul: the waves and winds still know
His voice Who ruled them while He dwelt below.
3. Be still, my soul: when dearest friends depart,
And all is darkened in the vale of tears,
Then shalt thou better know His love, His heart,
Who comes to soothe thy sorrow and thy fears.
Be still, my soul: thy Jesus can repay
From His own fullness all He takes away.
4. Be still, my soul: the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord.
When disappointment, grief and fear are gone,
Sorrow forgot, love’s purest joys restored.
Be still, my soul: when change and tears are past
All safe and blessèd we shall meet at last.
5. Be still, my soul: begin the song of praise
On earth, believing, to Thy Lord on high;
Acknowledge Him in all thy words and ways,
So shall He view thee with a well pleased eye.
Be still, my soul: the Sun of life divine
Through passing clouds shall but more brightly shine.
An Tâm Bên Chúa
1. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa
Những ngày thương khó với bao nỗi buồn ray rức
Trông lên Thiên Chúa nhờ Ngài lo toan và dìu dắt
Giữa muôn đổi thay, tình Ngài luôn luôn sắt đá
An tâm bên Chúa, Người bạn thân yêu và toàn năng
Bước qua nẻo gai vào miền an vui đời đời.
2. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa
Xin Ngài dẫn dắt mỗi một bước vào tương lai
Trông mong nơi Chúa đừng vì phong ba mà chùn bước
Ánh dương tình yêu đời đời vinh quang chói sáng
An tâm bên Chúa, mặc dù sóng gió và hiểm nguy
Tiếng xưa còn vang, vạn vật muôn dân phục tùng.
3. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa
Không còn lâu nữa chúng ta sẽ về Thiên quốc
Khi bao thương khó, nhọc nhằn, lo âu dần lìa xa
Hát ca mừng vui, mọi người hân hoan tiếp đón
Không ai than khóc sầu lòng đau thương và buồn chán
Sống trong tình yêu mọi người anh em một nhà.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

824


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top