Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ánh Sáng Thiên Thượng

Thánh Ca: Ánh Sáng Thiên Thượng


Tựa đề: Ánh Sáng Thiên Thượng
Nguyên tác:
Tựa đề: Ánh Sáng Thiên Thượng
Lời: H. H. Lemmel
Nhạc: Helen Howarth Lemmel, 1922
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 784
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Ánh Sáng Thiên Thượng
1. Ô linh hồn sao đớn đau với bất an?
Tìm đâu trần gian tối tăm đường sáng?
Duy trong tình yêu Jêsus thấy ánh dương
Lòng ta vui sướng tự do hoàn toàn.
Điệp Khúc:
Mau mau đến nơi chân Jêsus
Nhìn xem Vua vinh hiển cao tuyệt vời
Mọi sự trên dương gian tối tăm
Dần mờ dần nhờ vinh hiển quyền năng của Vua muôn loài.
2. Jêsus nguồn an ủi những chốn bất an
Tình yêu rộng sâu thế gian nào sánh
Hy sinh mạng cho thế nhân thấy ánh dương
Tìm nơi bóng Chúa nguồn vui tâm hồn.
3. Nương trong Jêsus dẫu trong chốn tối tăm
Lòng tin Ngài luôn giữ ta mọi lối
Bao ô tội xông hãm quanh ta không nao
Thật trong tay Chúa bình an hoàn toàn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

784


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top