Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Cầu Xin Cha Đổi Lòng

Thánh Ca: Cầu Xin Cha Đổi Lòng


Tựa đề: Cầu Xin Cha Đổi Lòng
Nguyên tác:
Tựa đề: Cầu Xin Cha Đổi Lòng
Lời: Eddie Espinosa
Nhạc: Eddie Espinosa
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 694
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Cầu Xin Cha Đổi Lòng
Cầu xin Cha đổi lòng,
Làm tâm linh trắng trong
Cầu xin Cha đổi lòng,
Khiến con nên giống Ngài
Phận con đất sét đây,
Nắn theo ý Ngài
Nhờ Ngài khuôn đúc con,
Thánh ý Cha được nên.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

694


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top