Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Thánh Ca: Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu


Tựa đề: Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
Nguyên tác:
Tựa đề: Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
Lời: Henry Smith
Nhạc: Henry Smith
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 682
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Give Thanks
Give thanks with a grateful heart,
Give thanks to the Holy One,
Give thanks because He’s given Jesus Christ his Son.
And now let the weak say “I am strong”
Let the poor say “I am rich”
Because of what the Lord has done for us…
Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks, give thanks.
Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
Lời Việt: Vĩnh Phúc
Xin dâng Cha tạo ra muôn loài
Trái tim chân thành ghi ơn Ngài, ơn Ngài
Không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay
Hân hoan ca ngợi Cha trên trời đã ban
Jêsus cho muôn người
Muôn người ăn năn về cùng Cha tội lỗi xưa được tha
Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa
Những kẻ khó được giàu ơn Chúa
Jêsus yêu thương ngày đêm dìu qua sương mưa
Chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu
Những kẻ vỡ lòng được yêu dấu
Trong tay Jêsus bình an chẳng vương lo âu
Cha ơi, những ơn Chúa ban chúng con ghi sâu.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

682


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top