Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tiếng Chúa Phán

Thánh Ca: Tiếng Chúa Phán


Tựa đề: Tiếng Chúa Phán
Nguyên tác:
Tựa đề: Tiếng Chúa Phán
Lời: W. P. Loveless
Nhạc: W. P. Loveless
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 669
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Tiếng Chúa Phán
Tôi vui mừng khi nghe tiếng Chúa
“Ngươi sẽ ở bên ta đêm ngày
Khi ở trên dương trần, ta đã mua ngươi rồi
Nên ngươi nay thuộc ta mãi mãi.”
Tôi vui mừng nghe Jêsus phán
“Ta cứu ngươi bởi ân điển trời.”
Và đêm ngày tôi trông mong Chúa mau lai hồi
Vì tôi sẽ trông xem mặt Ngài lòa vinh quang.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

669


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top