Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ơn Cứu Rỗi

Thánh Ca: Ơn Cứu Rỗi


Tựa đề: Ơn Cứu Rỗi
Nguyên tác:
Lời:
Nhạc:
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 642
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Ơn Cứu Rỗi
1. Mai đây tối tăm, chén vàng vỡ tan,
Không còn tôi nữa, dưới nơi lầm than.
Bên kia thế gian, phước hạnh chứa chan.
Linh hồn tôi sống với Vua thiên đàng.
Ðiệp Khúc:
Lệ sầu ngưng rơi, lúc gặp Vua tôi,
Tôi mong thuật chuyện ơn Chúa cứu tôi.
Lệ sầu ngưng rơi, tiếng lòng reo vui,
Chúa đã chuộc tội bởi ơn muôn đời.
2. Mai đây Chúa ơi! Căn nhà của tôi
Xây dựng nơi đất cũng hư sập thôi!
Nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng thắm tươi.
Vô nhà vinh hiển Chúa ban trên trời.
3. Tôi luôn thức canh, trông đợi thỏa vui.
Khi việc xong hết, Chúa kêu gọi tôi.
Ðưa tôi đến nơi thiên đàng sáng tươi.
Bên Ngài yên nghỉ suốt muôn muôn đời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

642


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top