Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chính Jêsus

Thánh Ca: Chính Jêsus


Tựa đề: Chính Jêsus
Nguyên tác: Jesus Will (1912)
Lời: Ina Duley Ogdon (1872-1964)
Nhạc: Bentley D. Ackley (1905)
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 625
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Jesus Will
1. Who will open mercy’s door?
Jesus will! Jesus will!
As for pardon, I implore?
Jesus, blessèd Jesus will!
Refrain
Jesus will, Jesus will!
Yes, your loving Savior will;
He will each and every need fulfill,
Jesus, blessèd Jesus will!
2. Who can take away my sin?
Jesus will! Jesus will!
Make me pure, without, within?
Jesus, blessèd Jesus will!
3. Who can conquer doubts and fears?
Jesus will! Jesus will!
Share my joys and dry my tears?
Jesus, blessèd Jesus will!
4. Who will be my dearest friend?
Jesus will! Jesus will!
Love and keep me to the end?
Jesus, blessèd Jesus will!
Chính Jêsus – Lời Việt: Vĩnh Phúc
1. Ai đã đem lòng thương xót tôi,
Đi tìm tôi,
Cứu chuộc tôi,
Vui thứ tha mọi gian ác tôi,
Những lần lầm lỗi trong cuộc đời?
Điệp Khúc:
Chính là Chúa Vua Jê-sus,
Ơn thương xót vô biên lòng luôn ghi nhớ;
Tôi tìm thấy điều tâm linh tôi ước mơ,
Chỉ có trong Ngài, Chính Jê-sus.
2. Ai xóa nghi ngờ kinh hãi tôi,
Bao bọc tôi,
Giữ gìn tôi,
Luôn xẻ chia buồn lo với tôi,
Những ngày mờ tối trong cuộc đời?
3. Ai trở nên bạn thân của tôi,
Khi mừng vui,
Lúc lẻ loi,
Luôn mến yêu và săn sóc tôi,
Đến tận ngày cuối trong cuộc đời?

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

625


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top