Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh

Thánh Ca: Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh


Tựa đề: Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh
Nguyên tác: O Little Town of Bethlehem
Tựa đề: Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh
Lời: Philips Brooks, 1868
Nhạc: Dân Ca Na-uy
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 62
Audio credit: Đèn Linh Ministry

O Little Town of Bethlehem
1. O little town of Bethlehem, how still we see thee lie!
Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by.
Yet in thy dark streets shineth the everlasting Light;
The hopes and fears of all the years are met in thee tonight.
2. For Christ is born of Mary, and gathered all above,
While mortals sleep, the angels keep their watch of wondering love.
O morning stars together, proclaim the holy birth,
And praises sing to God the King, and peace to men on earth!
3. How silently, how silently, the wondrous Gift is giv’n;
So God imparts to human hearts the blessings of His Heav’n.
No ear may hear His coming, but in this world of sin,
Where meek souls will receive Him still, the dear Christ enters in.
4. Where children pure and happy pray to the blessèd Child,
Where misery cries out to Thee, Son of the mother mild;
Where charity stands watching and faith holds wide the door,
The dark night wakes, the glory breaks, and Christmas comes once more.
5. O holy Child of Bethlehem, descend to us, we pray;
Cast out our sin, and enter in, be born in us today.
We hear the Christmas angels the great glad tidings tell;
O come to us, abide with us, our Lord Emmanuel!
Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh
1. Hỡi Bết-lê-hem tiểu thôn cô quạnh
Bình yên bấy trong vùng ngươi
Người đang ngủ mê, đất đang an tịnh
Nhật thưa ánh sao trên trời
Phố lều thưa thớt đắm trong giấc nồng
Ánh sáng thiên thượng bật ra
Nghìn xưa khiếp kinh cách xa hy vọng
Giờ nay giữa người chung hòa.
2. Trời khuya, thế gian ngủ mê đâu ngờ
Giờ Ma-ri sinh Jêsus
Kìa thiên sứ đang nhóm nhau tôn thờ
Chờ xem ái tâm Thiên Phụ
Các vì tinh tú ứng thanh chung lời
Báo cáo Con Trời vừa sinh
Hòa thanh tán dương Thánh Vương ra đời
Trần gian hưởng ơn thanh bình.
3. Thật yên tĩnh thay Chúa ban ơn lành
Từ nay phước ban cùng nơi
Là Ngôi chí tôn ở trên thiên thành
Lặng yên giáng cư tâm người
Dưới đời chan chứa xấu xa hư hoại
Mấy ai khen ngợi Ngài nay?
Hễ ai biết khiêm tốn hoan nghinh Ngài
Christ vô ở trong tâm rày.
4. Nguyện Con Trẻ Bết-lê-hem đêm này
Ngự vô chính nơi lòng đây
Trục tăm tối ra, thổi tan mây vầy
Cầu Christ giáng sinh tâm này
Sứ trời rao vang phước âm chi tày
Christ sinh như người lạ thay!
Em-ma-nu-ên hỡi, tôi xin Ngài
Ngự luôn ở tâm tôi rày.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

62


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top