Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Xin Cha Ban Thêm Dầu

Thánh Ca: Xin Cha Ban Thêm Dầu


Tựa đề: Xin Cha Ban Thêm Dầu
Nguyên tác:
Lời: Gary Marby
Nhạc: James Boersma
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 617
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Xin Cha Ban Thêm Dầu
1. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con
Xin Cha ban tâm linh bùng cháy luôn
Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con
Nguyện Cha ban lửa Thánh Linh muôn muôn đời
Điệp Khúc:
Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na!
Vua muôn đời Chúa tôi!
Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na!
Vua muôn đời!
2. Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay
Với ước muốn con dâng lời khẩn xin
Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay
Nguyện đưa thân hữu đến ăn năn tin Ngài

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

617


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top