Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Niềm Vui Cho Nhân Loại

Thánh Ca: Niềm Vui Cho Nhân Loại


Tựa đề: Niềm Vui Cho Nhân Loại
Nguyên tác:
Tựa đề: Niềm Vui Cho Nhân Loại
Lời: Hugo Jungst
Nhạc: Giai điệu Đức Quốc
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 567
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Niềm Vui Cho Nhân Loại
1. Chúa giáng sinh rồi người ơi mau đến
Cúi xuống tôn thờ thành tâm cung kính
Phước thay, quý thay!
Chúa giáng sinh
Niềm vui lớn, niềm vui mới.
Điệp Khúc:
Chúa giáng sinh vinh quang khắp trời cao
Chúa đến cho nhân gian hưởng bình an.
2. Hứa ngôn xa xưa thuật ra hôm nay
Thánh kinh phô bày nguồn ơn phước lớn
Ở trong chúng ta
Đấng Mê-si thật vinh hiển, thật cao quý!
3. Đến Bết-lê-hem tìm xem Con Thánh
Đã sinh ra tại chuồng chiên tăm tối
Hãy mau đến xem Chúa Jêsus thật khiêm tốn
Thật tươi thắm!
4. Chúa ban cho đời quà tặng vô giá
Hãu mau tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa
Chúc tôn Jêsus mới giáng sinh
Quà cao quý quà vô giá.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

567


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top