Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vua Miền Đông

Thánh Ca: Vua Miền Đông


Tựa đề: Vua Miền Đông
Nguyên tác: We Three Kings
Lời: J.H. Hopkins Jr. (1857)
Nhạc: J.H. Hopkins Jr. (1857)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 566
Audio credit: Đèn Linh Ministry

We Three Kings
1. We three kings of Orient are;
Bearing gifts we traverse afar,
Field and fountain, moor and mountain,
Following yonder star.
Refrain:
O star of wonder, star of night,
Star with royal beauty bright,
Westward leading, still proceeding,
Guide us to thy perfect light.
2. Born a King on Bethlehem’s plain
Gold I bring to crown Him again,
King forever, ceasing never,
Over us all to reign.
3. Frankincense to offer have I;
Incense owns a Deity nigh;
Prayer and praising, voices raising,
Worshiping God on high.
4. Myrrh is mine, its bitter perfume
Breathes a life of gathering gloom;
Sorr’wing, sighing, bleeding, dying,
Sealed in the stone cold tomb.
5. Glorious now behold Him arise;
King and God and sacrifice;
Alleluia, Alleluia,
Sounds through the earth and skies.
Vua Miền Đông
1. Chúng tôi vua từ miền đông xa vời.
Thấy ngôi sao Ngài soi sáng rạng ngời.
Vượt rừng hoang sông núi dưới ánh sao đến tôn vua đời đời.
Điệp Khúc:
Ồ ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay.
Long lanh tia vàng kim miện đây,
Miền trời Tây sao dẫn chúng tôi
Trong chân quang vào nơi diệu vinh.
2. Bết-lê-hem thành Vua lớn ra đời.
Cúi dâng kim miện tôn kính Vua Trời.
Nguyện đời tôi dâng Chúa cai quản, không lúc nào xa đường Ngài.
3. Nhũ hương đây nguyện cung kính dâng Ngài.
Với tâm linh đầy khao khát tôn thờ;
Lời nguyện dâng lên Chúa không dứt bay tỏa trước ngôi đêm ngày.
4. Nỗi thống bi một dược đắng vô ngần.
Bởi chính tôi Ngài đau đớn muôn phần.
Buồn bực cô đơn Chúa cam chết khai mở lối đi vinh diệu.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

566


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top