Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Có Ánh Sao Thần

Thánh Ca: Có Ánh Sao Thần


Tựa đề: Có Ánh Sao Thần
Nguyên tác:
Tựa đề: Có Ánh Sao Thần
Lời: Vũ Văn Cư
Nhạc:
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 561
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Có Ánh Sao Thần
1. Có ánh sao thần chiếu Bết-lê-hem
Ngàn dặm soi sáng, các bác sĩ xem
Cứ ngắm tiến đến máng cỏ đê hèn
Tìm thờ lạy Vua, là Vua đáng tôn.
Điệp Khúc:
Mừng Chúa, mừng Chúa
Lạy Chúa là Vua.
2. Ánh dương chưa hừng, kẻ chăn còn canh
Cùng được tin báo: Đấng Christ đã sanh
Hớn hở cất bước đến Bết-lê-hem
Quỳ thờ lạy Vua tại nơi máng chiên.
3. Chúa bỏ ngôi trời, giáng sanh trần gian
Đành chịu đau đớn, đến chết chẳng than
Trải Bết-lê-hem, đến Gô-gô-tha
Ngài vì tội ta, đành đi suốt qua.
4. Chúa xót thương đời phó Con độc sanh
Từ thượng thiên xuống, chết thế chúng sanh
Cứu chúng thoát chết, khiến rỗi linh hồn
Người nào nhận tin lòng vui vẻ thay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

561


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top