Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôn Ngợi Chúa

Thánh Ca: Tôn Ngợi Chúa


Tựa đề: Tôn Ngợi Chúa
Nguyên tác:
Tựa đề: Tôn Ngợi Chúa
Lời: Fanny Crosby
Nhạc: Chester G. Allen
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 551
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Tôn Ngợi Chúa
Tôn Chúa, ngợi Chúa Jêsus Đấng thi ân mua chuộc ta
Ôi! đất cùng hát ái tâm Ngài rao giảng ra
Tôn Chúa, tụng Chúa rao giảng danh cao trọng tuyệt vời nay
Tôn Chúa, tôn Ngài, dâng bài ca hỉ hân này
Jêsus lai hồi đắc thắng trên cả thế gian đây
Vinh hiển quyền bính thế gian thuộc Jêsus đây.
Tôn Chúa, ngợi Chúa
Jêsus đang thi ân mua chuộc ta
Tôn Chúa, tôn Ngài, dâng bài ca hỉ hân này.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

551


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top