Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúc Tôn Chúa

Thánh Ca: Chúc Tôn Chúa


Tựa đề: Chúc Tôn Chúa
Nguyên tác: Blessed Be the Lord God Almighty
Lời: Bob Fitts
Nhạc: Bob Fitts
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 547
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Blessed Be the Lord God Almighty
Fa-ther in heav-en, how we love you,
We lift Your name in all the earth.
May Your King-dom be established in our praises
As Your peo-ple declare Your mighty works.
Blessed be the Lord God Almighty,
Who was, and is and is to come.
Blessed be the Lord God Almighty,
Who reigns forevermore.
Chúc Tôn Chúa
Dâng Cha mến yêu trên trời rất cao vời,
Tiếng hát yêu thương suy tôn đến muôn đời,
Nguyện Ngài ban thiên ân đến trên từng lời hát ca ngợi,
Mà lòng con xin dâng hiến lên Cha Chí Tôn.
Cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài,
Đấng của muôn thu, hôm nay mãi không thay dời.
Cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài,
Đấng nắm vương quyền muôn thu.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

547


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top