Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lời Nguyện Kính Yêu

Thánh Ca: Lời Nguyện Kính Yêu


Tựa đề: Lời Nguyện Kính Yêu
Nguyên tác: Holy! Holy!
Kinh Thánh: Khải Huyền 4:8
Nhạc và lời: Jimmy Owens
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 546
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Holy! Holy!
1. Holy, holy, holy, holy,
Holy, holy, Lord God Almighty;
And we lift our hearts before You as a token of our love,
Holy, holy, holy, holy.
2. Gracious Father, gracious Father,
We’re so blest to be Your children, gracious Father;
And we lift our heads before You as a token of our love,
Gracious Father, gracious Father.
3. Precious Jesus, precious Jesus,
We’re so glad that You’ve redeemed us, precious Jesus;
And we life our hands before You as a token of our love,
Precious Jesus, precious Jesus.
4. Holy Spirit, Holy Spirit,
Come and fill our hearts anew, Holy Spirit;
And we lift our voice before You as a token of our love,
Holy Spirit, Holy Spirit.
Lời Nguyện Kính Yêu – Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
1. Lạy Cha Chí Thánh, Chúa trên muôn loài,
Nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời,
Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,
Lạy Cha Chí Thánh, hết lòng kính yêu Cha.
2. Lạy Cha Thương Yêu, suối thiêng nhân từ,
Được làm con Chúa Thánh quý hơn vinh hoa phàm trần,
Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,
Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha.
3. Thờ tôn Giê xu, Đấng yêu thương mọi người,
Vì tội nhân đắm đuối chết thay trên cây thập hình,
Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,
Thờ tôn Giê xu, Đấng chịu chết thay tôi.
4. Thần Linh Thánh Chúa sống trong tâm hồn này,
Mạnh dường như sức gió cuốn đi bao nhiêu ngày buồn,
Nhờ Thần Linh đưa đi đường dẫu gian nan quyết không lo âu ngã lòng,
Thần Linh Thánh Chúa dẫn vào lối vinh quang.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

546


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top