Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Yêu Thương Đời Đời

Thánh Ca: Yêu Thương Đời Đời


Tựa đề: Yêu Thương Đời Đời
Tựa đề: Yêu Thương Đời Đời
Nguyên tác: Alleluia
Lời: Jerry Sinclair
Nhạc: Jerry Sinclair

Alleluia

1. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
2. He’s my Savior, He’s my Savior, He’s my Savior, He’s my Savior,
He’s my Savior, He’s my Savior, He’s my Savior, He’s my Savior.
3. He is worthy, He is worthy, He is worthy, He is worthy,
He is worthy, He is worthy, He is worthy, He is worthy.
4. I will praise Him, I will praise Him, I will praise Him, I will praise Him,
I will praise Him, I will praise Him, I will praise Him, I will praise Him.

Ha-lê-lu-gia

1. Này tình yêu thương, yêu thương đời đời
Tình yêu vời vợi, tha thiết nhân từ
Này tình yêu thương, yêu thương đời đời
Tình yêu vời vợi, tình yêu Giê-xu.
2. Người là Giê-xu, Vua trên vạn vật
Quyền thế vô song, so sánh ai bằng
Người là Giê-xu, Vua trên vạn vật
Quyền thế vô song, nào ai cao hơn.
3. Quỳ lạy suy tôn, hát lên loài người
Vì Chúa Giê-xu, Vua của muôn loài
Quỳ lạy suy tôn, hát lên loài người
Vì Chúa Giê-xu, là Vua muôn vua.
4. Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

544


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top