Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ha-lê-lu-gia

Thánh Ca: Ha-lê-lu-gia


Tựa đề: Ha-lê-lu-gia
Nguyên tác: Hallelujah! Praise Ye the Lord!

Alleluia

Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah!
Praise Ye the Lord!
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah!
Praise Ye the Lord!
Praise Ye the Lord, Hallelujah.
Praise Ye the Lord, Hallelujah.
Praise Ye the Lord, Hallelujah.
Praise Ye the Lord!

Ha-lê-lu-gia

Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah!
Kính khen Giê-xu!
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Hallelujah!
Kính khen Giê-xu!
Ngợi Chúa toàn năng! Hallelujah!
Ngợi Chúa toàn năng! Hallelujah!
Ngợi Chúa toàn năng! Hallelujah!
Kính ngợi Giê-xu.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

538


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top