Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đêm Thánh Thay!

Thánh Ca: Đêm Thánh Thay!


Tựa đề: Đêm Thánh Thay!
Nguyên tác: Hold the Fort
Tựa đề: Đêm Thánh Thay!
Lời: Stephen C. Foster
Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876)
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 507
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Đêm Thánh Thay!
1. Đêm thánh thay, rực rỡ quang minh!
Ấy con hiển vinh lâm phàm
Thương thế gian, từ bỏ Ngôi cao
Đành cam giáng sinh nơi hèn.
Điệp Khúc:
Chúa chí thánh, Đấng Christ
Con trời hôm nay sinh cứu ta
Hát, hát, hát, hát xướng kính tôn danh Ngài, là Vua Chúa ta.
2. Thiên sứ rao cùng kẻ chăn chiên
Thức đêm giữ canh chiên mình
Con trẻ thơ nằm máng cỏ kia là Cha Chí tôn Thiên đình.
3. Ngôi Sao Mai dìu dắt bác sĩ
Đến nơi Con Trai lạ lùng
Tôn quý Con, quỳ xuống lễ dâng thành tâm với Đấng Mưu luận.
4. Ân điển lưu truyền khắp thế gian
Sáng danh Chúa Cha đại quyền
Hãy giáng sinh rồi sẽ tái lâm làm Vua thiên niên thái bình.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

507


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top