Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nô-el

Thánh Ca: Nô-el


Tựa đề: Nô-el
Nguyên tác: Where Jesus Is, ‘Tis Heaven
Lời: Charles J. But­ler (1898)
Nhạc: James M. Black, 1896
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 505
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Where Jesus Is, ‘Tis Heaven
1. Since Christ my soul from sin set free,
This world has been a Heav’n to me;
And ’mid earth’s sorrows and its woe,
’Tis Heav’n my Jesus here to know.
Refrain
O hallelujah, yes, ’tis Heav’n,
’Tis Heav’n to know my sins forgiv’n,
On land or sea, what matters where?
Where Jesus is, ’tis Heaven there.
2. Once Heaven seemed a far off place,
Till Jesus showed His smiling face;
Now it’s begun within my soul,
’Twill last while endless ages roll.
3. What matters where on earth we dwell?
On mountain top, or in the dell,
In cottage, or a mansion fair,
Where Jesus is, ’tis Heaven there.
Nô-ên
1. Trời thanh sao sáng, người lặng im trang
Bỗng đâu mục đồng ngó thấy hào quang
Lòng đương kinh hãi, hồi hộp không an
Có ngôi thiên thần báo tin đinh ninh.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Hát lên mừng thay!
Jêsus, Con Chúa giáng thế ngày nay
Trời cao sa xuống, trần tục đem lên
Hỡ anh em mình, hát vui “Nô-ên”
2. Thành tên Đa-vít này thật không sai
Hỡi các mục đồng kíp đến mà coi
Kìa con thơ bé đùm bọc trong khăn
Vốn Con trên trời xuống thăm nhân gian.
3. Bình yên cho đất, trời được vang danh
Bữa ân trạch này khắp cõi người ta
Ngàn muôn thiên sứ cùng hiệp hoan ca
Hát tôn vinh danh Ngài bữa nay sinh ra.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

505


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top