Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đáng Ngợi Khen Chúa

Thánh Ca: Đáng Ngợi Khen Chúa


Tựa đề: Đáng Ngợi Khen Chúa
Nguyên tác: I Will Praise Him
Lời: Mar­ga­ret J. Har­ris (1865-1919)
Nhạc: Mar­ga­ret J. Har­ris (1865-1919)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 497
Audio credit: Đèn Linh Ministry

I Will Praise Him
1. When I saw the cleansing fountain
Open wide for all my sin,
I obeyed the Spirit’s wooing,
When He said, “Wilt thou be clean?”
Refrain:
I will praise Him! I will praise Him!
Praise the Lamb for sinners slain;
Give Him glory, all ye people,
For His blood can wash away each stain.
2. Though the way seems straight and narrow,
All I claimed was swept away;
My ambitions, plans and wishes,
At my feet in ashes lay.
3. Then God’s fire upon the altar
Of my heart was set aflame;
I shall never cease to praise Him
Glory, glory to His Name!
4. Blessed be the Name of Jesus!
I’m so glad He took me in;
He’s forgiven my transgressions,
He has cleansed my heart from sin.
5. Glory, glory to the Father!
Glory, glory to the Son!
Glory, glory to the Spirit!
Glory to the Three in One!
Đáng Ngợi Khen Chúa
1. Khi tôi thấy tuôn giọt hồng rất thánh
Để trả lỗi tôi sạch trong
Đau thay trong lòng, chạnh thương thánh Chúa
Đấng dâng mình, thế ta chịu hình.
Điệp Khúc:
Vinh thay Chúa ôi, vinh thay Chúa ôi
Chúa xưa đã thay tôi chịu hình
Đôi bên lỗi nguyên, tội mình thảy cả
Trong huyết Chiên Con đều đã bôi sạch rồi.
2. Đi trong nẻo coi hẹp hòi thái quá
Thế mà rất thỏa vui lòng tôi
Jêsus tha rồi, tội tôi thánh khiết
Trắng trong dường tuyết không ngại gì.
3. Bao nhiêu ý sai nhờ Ngài cứu chữa
Chúa dùng lửa Thánh Linh rạng soi
Thiêu trong tâm hoài, sạch không ác uế
Thánh thay Thượng Đế, suy tôn Ngài.
4. Khen thay Chúa Cha, thật là Chúa Thánh
Với Thần Tử Jêsus đại nhân
Vinh thay cho Thần linh ngôi chí thánh
Cả ba đều Thánh duy một Thần.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

497


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top