Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Suối Huyết

Thánh Ca: Suối Huyết


Tựa đề: Suối Huyết
Nguyên tác: Cleansing Wave
Lời: Pho­ebe W. Palm­er (1807-1874)
Nhạc: Phoe­be P. Knapp (1839-1908)
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 496
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Cleansing Wave
Oh, now I see the cleansing wave!
The fountain deep and wide;
Jesus, my Lord, mighty to save,
Points to His wounded side.
Refrain
The cleansing stream I see! I see!
I plunge, and oh, it cleanseth me!
Oh, praise the Lord! It cleanseth me!
It cleanseth me—yes, cleanseth me.
I rise to walk in Heav’n’s own light,
Above the world and sin,
With heart made pure and garments white,
And Christ enthroned within.
I see the new creation rise;
I hear the speaking blood.
It speaks! Polluted nature dies!
Sinks ’neath the cleansing flood.
Amazing grace! ’tis Heav’n below
To feel the blood applied,
And Jesus, only Jesus know,
My Jesus crucified.
Suối Huyết
1. Rày đã thấy sông cho sạch tâm linh
Suối ấy thăm thẳm sâu rộng
Quyền chửng cứu Jêsus cầm đinh ninh
Suối ấy chỉ hông chịu hình.
Điệp Khúc:
Sạch tâm linh tôi, phước bấy song kia
Tôi được dìm xuống, bỗng trắng trong ngay
Ngợi khen Jêsus, hát thánh thay luôn
Luôn sạch sẽ, phải, sạch sẽ luôn luôn.
2. Rày mãi bước theo con đường chân quang
Ác tướng hẳn phải tiêu tàn
Lòng lẫn áo luôn thanh bạch không nhăn
Bởi Chúa vẫn cai trị lòng.
3. Nhờ bửu huyết kia, sâu gội thiên ân
Dẫu chốn khổ cũng thiên đàng
Là bởi Chúa hy sinh vì tôi xưa
Hứa chắc kể tôi bạn Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

496


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top