Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai

Thánh Ca: Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai


Tựa đề: Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai
Nguyên tác:
Tựa đề: Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai
Lời: Vô danh
Nhạc:
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 491
Audio credit: Đèn Linh Ministry

[/one_half]

Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai
1. Ánh sáng ta đợi chờ kìa ban mai
Khi chúng ta tiếp kiến Vua Jêsus
Muôn mắt trông cảnh đời bình minh kia.
Phước lành Chúa đổ xuống trên ta.
Điệp Khúc:
Xin Chúa mau từ thiên đàng vào không trung
Con cái Chúa ca nghênh thánh giá đây
Lời lạ lùng Chúa hứa đinh ninh đâu nào có sai
Ngài chắc kíp tái lâm hiển hách để làm Vua.
2. Ánh sáng ta đợi chờ kìa ban mai
Do biến động vinh hiển của ân điển
Giây phút xin hằng hầu việc Vua ta
Ý Ngài quyết hẳn cứ vâng mãi.
3. Ánh sáng ta đợi chờ kìa ban mai
Khi chúng ta sẽ nghe hiệu kèn vang
Lúc ấy hát khen ngợi Ngài luôn luôn
Chúa hằng chiếu vĩnh viễn tên ta.
4. Ánh sáng ta đợi chờ kìa ban mai
Khi Chúa cùng ta sẽ đồng trị luôn
Kẻ cách xa Ngài ta hằng khuyên lơn
Đến mau, Chúa sẽ cứu, vinh hiển.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

491


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top